Joel Levi & Co. Law-Firm has Over 40 Years of Experience in Restitution of Stolen Jewish Art, Heir Tracing, Civil Law and Succession and Wills.
German German
English English
 
פעילות ציבורית
Joel Levi Law Firm
 

 

אות הוקרה לעו"ד יואל לוי מממשלת גרמניה

ב- 24 ביולי 2007 העניק שגריר גרמניה בישראל, ד"ר הרלד קינדרמן, לעו"ד הישראלי יואל לוי את אות ההצטיינות הגבוה של הרפובליקה הפדראלית של גרמניה.

משנת 1964 פועל עו"ד לוי בלשכתו שברמת גן, ומשנת 1990 הוא עוסק בראש ובראשונה בתביעות פיצויים בגין יצירות אמנות ונכסים אחרים שהוחרמו במהלך תקופת הנאצים. הוא פעיל מרכזי באגודת המשפטנים הישראלית-גרמנית שנוסדה בשנת 1989, וכיהן כיושב ראש האגודה בשנים 1990 עד 2000. יואל לוי מכהן כיושב ראש הוועדה ליחסים עם ארצות דוברות גרמנית בלשכת עורכי הדין הישראלית. לוי תרם רבות לפרויקט "עורכי דין ללא זכויות" על גורלם של עורכי דין יהודיים בגרמניה אחרי 1933. היוזמה הובילה לפרסומים ולאחר מכן לתערוכה שהוצגה בשנת 1998 במרכז ליודאיקה בברלין ובמקומות אחרים בגרמניה, כמו כן בישראל, במקסיקו ובקנדה.