Joel Levi & Co. Law-Firm has Over 40 Years of Experience in Restitution of Stolen Jewish Art, Heir Tracing, Civil Law and Succession and Wills.
German German
English English
 
פעילות ציבורית
Joel Levi Law Firm
 

 

ספר זיכרון לעורכי דין יהודים מאוסטריה

מתוך 2541 עורכי דין שהיו רשומים בשנת 1938 כחברים בלשכת עורכי הדין האוסטרית, 1843 היו יהודים.

בראשון באוקטובר 1938 נשלל רשיונם של מרבית עורכי הדין היהודים מסיבה אחת ויחידה – הם היו יהודים.

לשכת עורכי הדין האוסטרית כיבדה את זכרם של עורכי הדין היהודים על ידי פרסום ספר זכרון. הספר הושק ביום 8.11.2010, באותו תאריך של הפוגרום הידוע שארע בשנת 1938. שם הספר: ADVOCATEN 38.

פרוייקט ההנצחה החל ביוזמת ד"ר אליקס פרנק תומסר, עורכת דין מוינה שביקרה פעמים רבות בישראל ולפני כשנתיים הביאה עמה רשימה של עורכי דין שרשיונם נשלל.

יוזמתה הפיחה חיים במאמץ המתמשך של הלשכה בישראל להנציח את זכרם של עורכי הדין היהודים מאוסטריה שרשיונם נשלל וביום אחד נכרת מטה לחמם.

מאז אותו ביקור נערכה חקירה מעמיקה על ידי קבוצה של עורכי דין מישראל בהשתתפות עו"ד יואל לוי ולשכת עורכי הדין של אוסטריה שמינתה את ההיסטוריונית הגב' ברברה סאור, וגם מימנה את הפרוייקט.

העובדה ש- 1843 מתוך 2541 עורכי דין היו יהודים ממחישה את חשיבותם ואת החשיבות של חקירת גורלם לפני ואחרי האנשלוס. 

מאמר שכתב עורך דין יואל לוי בעניין הספר

מאמר בגרמנית בבטאון הקהילה היהודית באוסטריה אודות הספר