Joel Levi & Co. Law-Firm has Over 40 Years of Experience in Restitution of Stolen Jewish Art, Heir Tracing, Civil Law and Succession and Wills.
German German
English English
 
תחומי התמחות
Joel Levi Law Firm
 דיני ירושה וצוואות

המשרד מתמחה בתחום דיני הירושה ורשם לזכותו הישגים בעניני ירושה מורכבים שנידונו בבתי המשפט בישראל ובגרמניה.

העיסוק בדיני ירושה דורש ידע נרחב במשפט הבין לאומי הפרטי. בעולם המודרני, הגלובלי, רבים הם האנשים אשר נכסיהם מפוזרים במקומות שונים בכדור הארץ, בעוד שחוקי הירושה הם שונים בכל מדינה. מכאן נודעת חשיבות עצומה למקום הדיון ולדין החל בכל עניין ולגבי כל נכס.

אנו , במשרד עורכי הדין של יואל לוי ושות' מייעצים באופן תדיר בעניין תכנון ראוי של ההורשה, כך שמחד תגשים את רצון המצווה ומאידך תביא לחסכון במסים ובהוצאות ליורשיו.

בנוסף לכך אנו מתמחים בייצוג של לקוחותינו בענייני ירושה סבוכים מבחינה בין לאומית, הדורשים התדיינות במספר מדינות ונותנים על ידי כך מענה גם לענייני ירושה מורכבים מבחינה משפטית ובינלאומית.

משרד עורכי הדין יואל לוי ושות’ מספק מענה לצרכים בינלאומיים הן מההיבטים החוקיים - ידיעת הדין וייצוג נאות והן מההיבטים הפרקטיים – מימוש נכסים, או להבדיל תפיסת נכסים וכן איתור התעוד הנחוץ להוכחת זכויות הירושה.

המשרד אף מסייע לעורכי דין אחרים באופן תדיר במתן חוות דעת לבתי משפט בנוגע לדין החל בענייני ירושה.

 עמוד בית | פרופיל | תחומי התמחות | הצוות | מאמרים ופרסומים | פעילות ציבורית | צור קשריואל לוי ושות' משרד עורכי דין © 2018 כל הזכויות שמורות
מגדל התאומים 1, רחוב ז'בוטינסקי 33, רמת גן 52511 | 5754255 03
 
  - בניית אתרים - יוגה - קידום אתרים -