Joel Levi & Co. Law-Firm has Over 40 Years of Experience in Restitution of Stolen Jewish Art, Heir Tracing, Civil Law and Succession and Wills.
German German
English English
 
תחומי התמחות
פיצויים מגרמניה
 פיצויים מגרמניה

מאז שנות ה 50 והסכם השילומים , מתקיימים מגעים עם ממשלת גרמניה בנושא פיצויים לנפגעי השואה. לאורך השנים נחקקו בגרמניה חוקים רבים בעניין זה וקיימים סוגי פיצויים רבים אשר מגיעים לתושבי ישראל בקשר לרדיפות בשואה למשל:

  1. BEG – חוק הפיצויים הגרמני
  2. ZRGB – חוק הפיצויים לאסירים בגטאות שעבדו עבור חברות גרמניות
  3. קרן הסיוע – תשלום חד פעמי לניצולי שואה מטעם ועידת התביעות
  4. קרן סעיף 2 – תשלום דו חדשי לניצולי שואה מטעם ועידת התביעות
  5. חוק הרכוש – פיצוי על רכוש שנגזל בגרמניה

משרד עו"ד יואל לוי ושות' מייצג תובעים וזכאים לפיצויים הנזכרים לעיל.

השליטה בשפה הגרמנית, הידע המשפטי, הניסיון וההיכרות עם הרשויות הנוגעות לתשלום הפיצויים מאפשרת לעורכי הדין במשרד עו"ד יואל לוי לשות', לטפל ביעילות בתביעות הנוגעות לפיצויים מגרמניה.

 

 עמוד בית | פרופיל | תחומי התמחות | הצוות | מאמרים ופרסומים | פעילות ציבורית | צור קשריואל לוי ושות' משרד עורכי דין © 2018 כל הזכויות שמורות
מגדל התאומים 1, רחוב ז'בוטינסקי 33, רמת גן 52511 | 5754255 03
 
  - בניית אתרים - יוגה - קידום אתרים -