Joel Levi & Co. Law-Firm has Over 40 Years of Experience in Restitution of Stolen Jewish Art, Heir Tracing, Civil Law and Succession and Wills.
German German
English English
 
תחומי התמחות
משרד עו"ד יואל לוי ושות'
 ייצוג תובעים ונתבעים זרים בישראל

התביעות שמוגשות בקשר עם יחידים ופירמות ממדינות זרות בישראל מחייבות הקפדה יתרה על סעיפי ההסכמים והאמנות לעזרה משפטית הקשורות לכך.

בנסיבות אלה, מתדיינים זרים יזכו לבחינה מדוקדקת ע"י עורכי בדין במשרד, של כל עניין משפטי בו הם קשורים בישראל.

משרד עו"ד יואל לוי ושות' יוכלו לבצע הערכה מתאימה בדבר האסטרטגיה שיש לנקוט כלפי תביעה שמוגשת בישראל בהתאם לנסיבותיו של כל מקרה ומקרה.

שליטה בשפות זרות

השליטה בשפות זרות של כל עורכי הדין בצוות המשרד מאפשר תקשורת יעילה בין הלקוחות למשרד. בעת דיון משפטי עומד לעזרת הלקוחות מתרגם סימולטני לשם הבנה של המתרחש בין כתלי בית המשפט.

פסקי חוץ

למשרד עורכי הדין יואל לוי ושות' הצלחות רבות באכיפת פסקי דין שנתנו במדינות זרות, לשם ביצוע יעיל וגביית חובות שנקבעו בפסקי דין זרים.

חוזים מסחריים בישראל

המשרד מייצג חברות ויחידים אשר להם קשרים מסחריים עם ישראל.

צור קשר עם משרד עו"ד יואל לוי ושות'
 עמוד בית | פרופיל | תחומי התמחות | הצוות | מאמרים ופרסומים | פעילות ציבורית | צור קשריואל לוי ושות' משרד עורכי דין © 2018 כל הזכויות שמורות
מגדל התאומים 1, רחוב ז'בוטינסקי 33, רמת גן 52511 | 5754255 03
 
  - בניית אתרים - יוגה - קידום אתרים -