Joel Levi & Co. Law-Firm has Over 40 Years of Experience in Restitution of Stolen Jewish Art, Heir Tracing, Civil Law and Succession and Wills.
German German
English English
 
תחומי התמחות
Joel Levi Law Firm
 השבת רכוש בישראל

במדינת ישראל מצויים אלפי נכסים המנוהלים ע"י האפוטרופוס הכללי. רבים מנכסים אלו נרכשו ע"י יהודי התפוצות לפני קום המדינה , בשנות ה – 20, ה – 30 וה – 40 במסגרת "גאולת הקרקע".

נכסים אלו מנוהלים ע"י האפוטרופוס הכללי כנאמן ומועברים ליורשים החוקיים בהליך שנקרא "שחרור".

יואל לוי ושות’ משרד עורכי דין מתמחה בהשגת נכסים מסוג זה עבור הזכאים להם ומבצע את כל הפעולות הנדרשות לרבות איתור היורשים הזכאים לנכס, איתור התיעוד הנדרש לשם השגת צווי ירושה, טיפול בהליכי הירושה והוצאת צווי הירושה הדרושים שחרור הנכס מהאפוטרופוס הכללי, מכירת נכסים (כשנדרש) והסדרת תחום המיסוי מול רשויות המס בעניינים עליהם חל מס.

לצורך הליכי השבת הרכוש נדרש המבקש להמציא צו ירושה (או קיום צוואה) במדינה בה מצוי הנכס. ההתמחות המיוחדת של המשרד בדיני ירושה ובגניאולוגיה מספקת פתרון כולל לבעיות אלו. 

מאמר קשור: נכסים אבודים בישראל

 עמוד בית | פרופיל | תחומי התמחות | הצוות | מאמרים ופרסומים | פעילות ציבורית | צור קשריואל לוי ושות' משרד עורכי דין © 2018 כל הזכויות שמורות
מגדל התאומים 1, רחוב ז'בוטינסקי 33, רמת גן 52511 | 5754255 03
 
  - בניית אתרים - יוגה - קידום אתרים -