Joel Levi & Co. Law-Firm has Over 40 Years of Experience in Restitution of Stolen Jewish Art, Heir Tracing, Civil Law and Succession and Wills.
German German
English English
 
תחומי התמחות
איתור יורשים
 איתור יורשים

משרד עו"ד יואל לוי ושות' מתמחה בין השאר באיתור יורשים.

אלפים רבים של נכסים כגון, נדל"ן, פוליסות ביטוח, ניירות ערך, קרנות פנסיה, חשבונות בנקים ועוד, רשומים על שם אנשים אשר אינם עוד בחיים.

היקפו של "רכוש נטוש" זה הינו בסדרי גודל של מיליארדי דולרים, ובכל שנה נוצר "רכוש נטוש" נוסף. הסיבות לכך הן רבות ומגוונות אך אין אדם בעולם שנפטר ללא קרובי משפחה.

בהעדר צוואה ובהעדר קרובי משפחה ידועים, אין מי שידע וידרוש את הנכסים.

למוסדות אצלם רשומים הנכסים, אין בדרך כלל אינטרס לפרסם את המידע הואיל ויש להם אפשרות להרוויח משמירתו ע"י גביית עמלות, דמי ניהול וכו'. בשלבים אלו מאבד הרכוש חלק ניכר מערכו.

משרדנו פועל בשיתוף עם חוקרים ומאתר רכוש מסוג זה במידה והגענו למסקנה כי בעל הרכוש נפטר, משרדנו נוקט בשורת פעולות לאיתור היורשים החוקיים באמצעות הידע בגנאולוגיה, הניסיון המקצועי העשיר והקשרים הבין לאומיים.

אנו מסייעים ליורשים בהשגת התיעוד הנחוץ להוכחת זכויותיהם כיורשים ובקבלת הרכוש לידיהם.

לאורך השנים איתר משרד עורכי הדין יואל לוי ושות’ אלפי יורשים מכל רחבי העולם לרכוש נטוש כאמור. רכוש זה, אשר ליורשים לא היה כל מידע עליו, גרם לשיפור משמעותי באיכות חייהם של היורשים.

איתור היורשים הינו חלק מרכזי בתהליך ומאפשר למעשה לקשר בין הרכוש (מכל סוג שהוא) לבין הזכאים לו.

- פרטים נוספים אודות צוות המשרד
- צור קשר עם משרד עו"ד יואל לוי ושות'

 עמוד בית | פרופיל | תחומי התמחות | הצוות | מאמרים ופרסומים | פעילות ציבורית | צור קשריואל לוי ושות' משרד עורכי דין © 2018 כל הזכויות שמורות
מגדל התאומים 1, רחוב ז'בוטינסקי 33, רמת גן 52511 | 5754255 03
 
  - בניית אתרים - יוגה - קידום אתרים -