Joel Levi & Co. Law-Firm has Over 40 Years of Experience in Restitution of Stolen Jewish Art, Heir Tracing, Civil Law and Succession and Wills.
German German
English English
 
תחומי התמחות
Joel Levi Law Firm
 השבת יצירות אמנות מגרמניה

משרד עורכי הדין יואל לוי ושות’ מתמחה באיתור יצירות אמנות שנגזלו בתקופת השואה ובתביעות להשבתן ליורשים החוקיים. המשרד הוא ככל הידוע לנו היחיד בישראל העוסק בתחום זה ואחד ממספר קטן של משרדים בעולם בעלי מומחיות בתחום ספציפי זה.

המשרד קנה לעצמו שם עולמי בתחום זה לאחר שבשנת 2003 כתוצאה מפעילות אינטנסיבית של המשרד, הוצא בבית משפט במינכן, צו מניעה שאסר על בית מכירות פומביות למכור יצירה שנשדדה מיהודי בתקופת השואה. החלטה זו כמו פעולות אחרות, שאיפשרו השבה של יצירות אמנות לבעליהן הפכו את משרד עורכי הדין יואל לוי ושות’ לאחד המומחים בתחום ספציפי זה.

קטע וידאו: השבת יצירות אמנות-תיעוד


הפעילות בנושא זה מתבצעת בשיתוף פעולה עם היסטוריונים של אמנות, המקושרים למשרד.

ההתמחות בתחום זה כוללת יכולת לאתר את היצירות, לנתח בקפידה את המצב המשפטי ולנהל מו"מ יעיל עם מחזיקי התמונות שנבזזו מיהודים ע"י המשטר הנאצי. אזרחים ,מוזאונים ובתי מכירות פומביות המחזיקים יצירות החשודות ככאלו שנבזזו. משרד עורכי הדין יואל לוי ושות’ מאפשר פתרון בהליך דיסקרטי ללא חשיפה של הצדדים המעורבים במחלוקת בנושא זה.

המשרד מטפל עבור לקוחותיו בהשגת צווי ירושה בגרמניה , איתור התיעוד הנחוץ והשגת פתרון משביע רצון על פי העובדות בכל מקרה ומקרה.

לקוחות המשרד נהנים מיתרון במגעים עם הרשויות השונות בגרמניה כתוצאה מהקשרים האישיים של עו"ד יואל לוי וכן מכך שהמשרד פועל מישראל.

באמצעות הטיפול של יואל לוי ושות’ משרד עורכי דין השיגו לקוחות המשרד סכומים משמעותיים עבור נדל"ן, עסקים ויצירות אמנות שנגזלו ממשפחות יהודיות בתקופת הנאצים. לצורך הליכי השבת הרכוש נדרש המבקש להמציא צו ירושה (או קיום צוואה) במדינה בה מצוי הנכס. ההתמחות המיוחדת של המשרד בדיני ירושה ובגניאולוגיה מספקת פתרון כולל לבעיות אלו.
 

 עמוד בית | פרופיל | תחומי התמחות | הצוות | מאמרים ופרסומים | פעילות ציבורית | צור קשריואל לוי ושות' משרד עורכי דין © 2018 כל הזכויות שמורות
מגדל התאומים 1, רחוב ז'בוטינסקי 33, רמת גן 52511 | 5754255 03
 
  - בניית אתרים - יוגה - קידום אתרים -