Joel Levi & Co. Law-Firm has Over 40 Years of Experience in Restitution of Stolen Jewish Art, Heir Tracing, Civil Law and Succession and Wills.
German German
English English
 
תחומי התמחות
שירותי גנאולוגיה ובניית עצי משפחה יהודיים
 גנאולוגיה

גורלן של תביעות רבות מוכרע באפשרות למצוא את כל היורשים של בעל הנכס המקורי ולקבל עבורם צווי ירושה.

בניית אילן יוחסין באמצעות השגת תיעוד מתאים הינה מדע שדורש מיומנות מיוחדת.

יואל לוי ושות’ משרד עורכי דין קשור באופן הדוק עם גנאולוגים בכל העולם. עו"ד יואל לוי הוא גנאולוג מוסמך וחבר ב – APG ארגון הגנאולוגים המקצועיים ושימש כנאמן וחבר בועדת האתיקה בארגון זה.

המשרד מציע שרות של השגת תיעוד מלא מכל רחבי העולם לצורך טיפול בהליכי הירושה ואיתור מידע על קרובי משפחה לשם גיבוש זכויות משפטיות, אך גם למטרת לימוד ולמטרות פרטיות.עמוד בית | פרופיל | תחומי התמחות | הצוות | מאמרים ופרסומים | פעילות ציבורית | צור קשריואל לוי ושות' משרד עורכי דין © 2018 כל הזכויות שמורות
מגדל התאומים 1, רחוב ז'בוטינסקי 33, רמת גן 52511 | 5754255 03
 
  - בניית אתרים - יוגה - קידום אתרים -